Sơ lược người chủ trương: Trước 1975, trung đội trưởng  thám báo miền Nam, bị thương trận ba lần. . Tù cải tạo 4 năm ở miền ĐồngTháp Mười. Vượt biển đến Hoa Kỳ đầu năm 1980. Trở lại trường. Tốt nghiệp Bachelor in Computer Sciences and Master of Art in Math. Chuyên viên điện tóan cho các công ty  AT&T và IBM suốt 22 năm.

Trước 1975 có 4 tập truyện được xuất bản. Sau 1975, khởi viết lại từ 1990, xuất bản thêm 20 tác phẩm, gồm 5 tập thơ.

 

Sau hai năm nghiên cứu và tự học về kỹ thuật in ấn, , ông lập nhà xuất bản Thư Ấn Quán, tạp chí Thư Quán Bản Thảo bằng cách áp dụng  những sáng kiến riêng trong kỹ thuật Desktop publishing, Book-On-Demand, Perfect Binding, và thảo những program  để giúp tự động hóa việc xếp giấy, hay template mẫu cho các design trang ruột hoặc b́a...

Giấc mơ  xuất bản sách trở thành một sự thật qua những bộ sách đồ sộ cả ngàn trang đến những sách mỏng vài mươi trang, từ một hai tập đến cả ngàn tập, từ softcover (b́a mềm) đến hardcover (b́a cứng).   do chỉ một ḿnh ông đảm trách và thực hiện mà ít nhất phải cần ba người thợ in trong một printing shop ở Mỹ. ..

Đó là lư do tại sao hầu hết sách vở tác phẩm do Thư Ấn Quán xuất bản đều được biếu tặng hay chỉ nhận tiền trả cước phí bưu điện. Và là lư do tại sao tạp chí Thư Quán Bản thào  qua 9 năm, mặc dù không cần quảng cao chỉ biếu tặng lại sống vững giửa lúc hầu hết những tạp chí văn học nghệ thuật ở hải ngọai lại thi nhau rơi rụng.

 

 

Hiện  ông về hưu và định cư tại tiểu bang New Jersey.