MỤC LỤC

 

 Quyển Thượng: trang 1-384 (Chương 1- chương 28)

 Quyển Hạ: trang 385 -712 (Chương 29 trở về sau)

 

 

Lời nói đầu.                                                                                                                                         Trang 5  

1.Sử Việt: Lời khuyên của học giả Nguyễn Văn Tố                                                                                        7

2. Chuyện người đàn bà trắc nết trong sử Việt được nhà thơ Trung Quốc ca tụng như một liệt nữ                   12                            

3.Mă Viện tại Giao Chỉ và vụ án chở trân châu, sừng tê giác về Trung Quốc                                                   22

4.Giao chỉ, Giao Châu                                                                                                                                    32

5.Theo dấu chân thi sĩ Thẩm Thuyên Kỳ ( 沈佺期 ) về thăm quê hương                                                          38

6.H́nh ảnh Việt Nam qua thơ Đường                                                                                                              53

7.Những bài học lịch sử về sự đoàn kết và chia rẽ                                                                                           64          

 8.Bàn về cái chết của Ô Mă Nhi           77

 9. Những điều ghi chép của Sứ thần nhà Nguyên về chuyến viếng thăm nước ta                        83 

10. Địa vị An Nam Chí Lược trong kho tàng lịch sử Việt Nam                                                   96

11.Một thắng lợi trong việc dành chủ quyền đất đai                                                                  122

12.Lần theo dấu vết một thời ngang dọc của Chế Bồng Nga                                         133

13.Giải đáp một thắc mắc của người dịch  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư                                     150

14.Đánh thành, đánh vào ḷng người      156

15.Sắc dụ của Minh Thành Tổ thiết lập guồng máy cai trị tại nước ta                                     166

16.T́m hiểu các tư trào Nho Học ảnh hưởng đến đường lối trị quốc tại nước ta                         189

17.Từ việc phá hủy pho tượng một Hoàng hậu hai vua, nhân đó bàn thêm về tư trào Nho học

                                                                198

18.T́m hiểu thêm một vài chi tiết về Hồ Nguyên Trừng, tác gỉả Nam Ông Mộng Lục               206

19.T́m hiểu về hai chiến thắng lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Minh                       215

20.Những bằng chứng bổ sung lời kết tội nhà Minh trong B́nh Ngô Đại Cáo                       231

21.T́m hiểu về tiểu sử vua Lê Lợi          252

22.Dă tâm cai trị bằng văn hóa tư tưởng

                                                                263

23. Bằng chứng phản bác lập luận của Keith W. Taylor trong bài khảo luận “Các xung đột vùng miền giửa các dân tộc Việt từ thế kỷ 13 đến 19 ” 

                                                                272

24. Lộ tŕnh chấm dứt chiến tranh của vua Tuyên Tông bị chính bầy tôi làm hỏng                     304

25.Hệ thống cai trị cùng tài sản quốc gia dưới thời thuộc Minh                                             318

26.Thử bàn về chiến lược chiến thuật chống quân Minh của vua Lê Lợi                            329                     

27. Vua Lê Lợi lấy lại được phần đất bị mất bởi triều đại trước                                                 350

28. Khả năng am hiểu về t́nh h́nh địch của nghĩa quân Lam Sơn                                      365

29.Quỹ Tín Dụng của đất nước               385

30.Lịch sử Chiêm Thành: Thời kỳ suy vong     

                                                                 441

31. Niềm đau của một số người Việt lưu vong dưới thời nhà Minh                                        503

32.Từ các sử liệu của Trung Quốc và trong nước liên quan đến việc vua Quang Trung đại phá quân Thanh, nhân đó đính chính một vài điều về lịch sử    

                                                                515

33.Những văn kiện lịch sử trao đổi giửa vua Quang Trung và Càn Long để mở đầu cho việc bang giao giửa hai nước                                          532

34.Bằng chứng về việc vua Càn Long thay đổi chính sách, qua hai đạo sắc phong vua Lê Chiêu Thống và Quang Trung                                  546

35.Sử liệu liên quan đến việc vua Quang Trung mua nhân sâm cho mẹ                                    557

36.Vua Quang Trung dự định đánh nhà Thanh     

                                                                 564

37,Phản ứng của nhà Thanh khi được tin vua Quang Trung mất                                            580

38.Những sử liệu liên quan đến việc đặt tên nước Việt Nam                                                        594

39.T́nh nghĩa vợ chồng giữa vua Lê Chiêu Thống và Hoàng phi Nguyễn Thị Kim           602

40.Đại Việt Nam                                     612

41. Kinh nghiệm về việc cải cách phong tục    

                                                                 617

42.Nguyễn Công Trứ dẹp loạn                625

 43.T́m Hiểu Về Con Người Vua Tự Đức  

                                                               633

 44.Đường tiến quân của kẻ thù phương Bắc qua các cuộc xâm  lăng nước ta                           669

45.  Lời giới thiệu Minh Thực Lục        679

46.Tập Kiều lẫy Kiều                             687

47.Danh sĩ giai nhân                              696

48.Việt Học                                           705