Email

     lien lac

 

 

 

 

 Home|  

 

    Địa chỉ liên lạc:

Thư Ấn Quán

P.O Box 58 South Bound Brook, NJ 08880

E mail: tranhoaithu@yahoo.com

 

Thư Mục

 

Sau sáu năm có mặt, Thư ấn quán đã xuất bản hoặc tái bản khỏang hơm trăm tác phẩm của các tác giả trong nước và ở hải ngoại, hoặc in lại những tạp chí hay bản thảo lưu hành giới hạn ở trong nước. Chúng tôi cũng đã cho ra đời 35 tập Thư Quán Bản Thảo (tạp chí văn học) qui tụ gần như đông đủ những nhà văn nhà thơ rất quen thuộc của miền Nam trước 1975 trong cũng như ngoài nước mà từ lâu chúng ta không có dịp được đọc sáng tác của họ.

Sau đây là tổng kết những tác phẩm do Thư Ấn Quán xuất bản.

.

 

Trần Hoài Thư

 

*  Thủ Đức Gọi Ta Về (2001, văn)                                         $10                                         

*  Ban Mê Thuột Ngày đầu ngày cuối

(tập truyện,tái bản 1/2001)                                                     $15     

*  Về Hướng Mặt Trời Lặn (1998, tập truyện)                       $14                             

* Thế hệ chiến tranh (tập truyện, tháng 11/2000)                  $12                             

*  Đại đội cũ & Trang sách cũ (tập truyện, 7/2000)               $12                             

* Mặc Niệm Chiến tranh (1999, tập truyện)                          $12                             

*  Ra biển gọi thầm (Tập truyện tái bản, 2004)                      $15                             

*  Đánh giặc tại Bình định (truyện, 2002)                              $11                                         

*  Đêm rừng tràm (truyện, 2002)                                           $11                                         

* Hành trình của một cổ trắng (truyện vừa, 2003)                $10                 

 

* Ô Cửa (thơ tuyển toàn tập, 10/2004)                                  $20     

 

* Ở Một nơi trên Trường Sơn (tập truyện, 2008)                  $15

 

* Cảm Tạ (thơ - 2008)                                                          biếu tặng thân hũu

 

* Quán (thơ - 2008)                                                          biếu tặng thân hũ

 

                                                

 

Phạm văn Nhàn

 * Vùng đồi (tập truyện, 2001)

*  Màu Thời gian (tập truyện, 2003)

Liên lạc nhà xuất bản hay tác giả qua E Mail: phamvannhan1942@yahoo.com

 

Trần Bang Thạch

* Quẩn quanh chuyện đời (2006)

 

Nguyên Nhung

* Cõi Vô Cùng (tập truyện, 2000)

Liên lạc tác giả qua Thư Ấn Quán

 

Hoàng Xuân Sơn

 Lục bát Hoàng Xuân Sơn (thơ, 2004)                                              

Liên lạc :

Hoàng Xuân Sơn, #38, 14 rue

 Roxboro  Quebec H8Y 1M6 Canada

Email : son_hoang42@yahoo.com

Tel: (514) 685 0116

 

Khê Kinh Kha

Tỏ tình (tuyển tập thơ nhạc)

(Liên lạc qua Thư ấn quán)

 

Nhiều tác giả (trong và ngoài nước)

*   Thơ tuyển 7 tác giả miền Nam

*  Tuyển truyện 18 tác giả miền Nam ($15)

*  Bên Trời (thơ tuyển 14 tác giả trong và ngoài nước)     New

   (Liên lạc qua Thư ấn quán)

 

 

Thư Quán Bản Thảo (tập 1 đến tập 35, tháng 2-2009)

Gồm những chủ đề đặc biệt:

Tập 18: Y Uyên

Tập 19: Nguyễn Nghiệp Nhượng

Tập 20: Nguyễn Bắc Sơn

Tập 21: Võ Hồng

Tập 22: Viết dưới trời khói lửa

Tập 23: Vũ Hữu Định

Tập 24: Hoài Khanh

Tập 25: Thơ xứ Quảng

Tập 26: Nguyễn Nho Sa Mạc

Tập 27: Phan Nhự Thức

Tập 28: Thơ văn Mù Hạ

Tập 29: Tưởng niệm nhà thơ Từ Thế Mộng

Tập 30: Tuyển tập tho8 văn

Tập 32: Nhà thơ Trần Dzạ Lữ

Tập 33: Một thời Ư Thức

Tập 34: Nhà thơ Lê văn Trung

Tập 35: Trường Xưa

 

(Liên lạc Thư Ấn Quán)

 

 

Thơ Vũ Hữu Định (tập 1, 2)

 

Truyện Nguyễn Lệ Uyên: Sông Chảy Về Núi

Truyện Mang Viên Long

Truyện Nguyên Minh: Tưởng Chừng Đã quên

 

 

Liên lạc Thư Ấn Quán)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ELATED PageKits © 2002 ELATED.com/PageKits.com